Profil czasopisma

Czasopismo Studia nad Bezpieczeństwem jest rocznikiem, które publikuje oryginalne wyniki badań w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie.
Jest to czasopismo Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania, wydawane przez Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach zeszytów naukowych.

Tematyka czasopisma poświęcona jest bezpieczeństwu narodowemu i międzynarodowemu w obszarach: społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa, teoria bezpieczeństwa, bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne, inżynieria bezpieczeństwa, edukacja dla bezpieczeństwa.

Czasopismo ma charakter otwarty, czyli mogą w nim zamieszczać artykuły autorzy z ośrodków krajowych i zagranicznych. Czasopismo może drukować teksty studentów, jeżeli spełniają kryteria artykułu naukowego.


Podstawowe informacje

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
Nr ISSN: 2543-7321


Recenzenci rok 2019-2020

 1. Larysa NOVAKKALYAYEVA, Narodowa Akademia Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy, (Ukraina)
 2. Lidia V. SHYNKARUK, Narodowy Uniwersytet Nauk Przyrodniczych i Środowiskowych Ukrainy, (Ukraina)
 3. Jaromir MLYNEK, Akademia Korpusu Policyjnego w Bratysławie, (Słowacja)
 4. Jana MÜLLEROVÁ, Akademia Korpusu Policyjnego w Bratysławie, (Słowacja)
 5. Andrzej URBANEK, Akademia Pomorska w Słupsku, (Polska)
 6. Lech CHOJNOWSKI, Akademia Pomorska w Słupsku, (Polska)
 7. Jacek DWORZECKI, Akademia Pomorska w Słupsku, (Polska)
 8. Janusz GIERSZEWSKI, Akademia Pomorska w Słupsku, (Polska)
 9. Wieslaw GREBSKI, Uniwersytet Stanowy Pensylwanii, (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej)
 10. Masaki ICHINOSE, Uniwersytet Tokijski, (Japonia)
 11. Roman JAŠEK, Uniwersytet Tomasa Baty w Zlinie, (Republika Czeska)
 12. Dariusz JURUŚ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, (Polska)
 13. Ryszard KOZŁOWSKI, Akademia Pomorska w Słupsku, (Polska)
 14. Larysa NOVAKKALYAYEVA, Narodowa Akademia Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy, (Ukraina)
 15. Elitsa PETROVA, Narodowy Uniwersytet Wojskowy, (Bułgaria)
 16. Juliusz PIWOWARSKI, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie „Apeiron”, (Polska)
 17. Józef SADOWSKI, Akademia Pomorska w Słupsku, (Polska)
 18. Magdalena SZULCBRZOZOWSKA, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, (Polska)
 19. Lidiia V. SHYNKARUK, Narodowy Uniwersytet Nauk Przyrodniczych i Środowiskowych Ukrainy, (Ukraina)
 20. Jan WADOWSKI, Politechnika Wrocławska, (Polska)
 21. Daria BIEŃKOWSKA, Akademia Pomorska w Słupsku, (Polska)
 22. Marek BRYLEW, Akademia Pomorska w Słupsku, (Polska)
 23. Sylwia GWOŹDZIEWICZ, Międzynarodowy Instytut Innowacji w Warszawie, (Polska)
 24. Michalene Eva GREBSKI, Northampton Community College, Monroe Campus, (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej)
 25. Martin HROMADA, Uniwersytet Tomasa Baty w Zlinie, (Republika Czeska)
 26. Łukasz KISTER, BezpieczneInformacje.pl, (Polska)
 27. Marcin OLKIEWICZ, Politechnika Koszalińska, (Polska)
 28. Marcin SOSNOWSKI, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, (Polska)
 29. Roberta MAGALHAESPINTO, Brazylia, (Brazylia)
 30. Mojmir MAMOJKA, Akademia Korpusu Policyjnego w Bratysławie, (Słowacja)

Recenzenci rok 2018-2019

 1. prof. dr hab. Andrzej CIUPIŃSKI (Polska)
 2. prof. dr hab. Jerzy HAUZIŃSKI (Polska)
 3. prof. Jana MÜLLEROVÁ (Słowacja)
 4. prof. Larysa NOVAK-KALYAYEVA, Ph.D. (Ukraina)
 5. prof. Lidia V. SHYNKARUK (Ukraina)
 6. prof. dr hab. Andrzej ŻEBROWSKI (Polska)
 7. dr hab. Lech CHOJNOWSKI (Polska)
 8. dr hab. Krzysztof DRABIK (Polska)
 9. dr hab. Janusz GIERSZEWSKI (Polska)
 10. dr hab. Mirosław KARPIUK (Polska)
 11. dr hab. inż. Jaromir MLYNEK (Słowacja)
 12. dr hab. Izabela NOWICKA (Polska)
 13. dr hab. Andrzej PIECZYWOK (Polska)
 14. dr hab. Józef SADOWSKI (Polska)
 15. dr hab. Aleksandra SKRABACZ (Polska)
 16. dr hab. Bolesław SPRENGEL (Polska)
 17. dr Marek BRYLEW (Polska)

Recenzenci rok 2016-2017

 1. prof. dr hab. Piotr Majer
 2. prof. Jana Mullerowa
 3. prof. zw. dr hab. Witold Pokruszyński
 4. dr hab. prof. nadzw. Andrzej Urbanek
 5. dr hab. prof. nadzw. Bolesław Sprengel
 6. dr hab. prof. nadzw. Janusz Gierszewski
 7. dr hab. prof. nadzw. Józef Sadowski
 8. dr hab. prof. nadzw. Józef Zawadzki
 9. dr hab. prof. nadzw. Mieczysław Koziński
 10. dr hab. prof. nadzw. Mirosław Karpiuk
 11. dr hab. Andrzej Pieczywok
 12. dr hab. inż. Libor Găsperik
 13. dr hab. Jacek Dworzecki
 14. dr hab. Krzysztof Drabik
 15. dr Mirosław Borkowski