O czasopiśmie

Czasopismo Instytutu Bezpieczeństwa i Socjologii Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku pt.: „Studia nad Bezpieczeństwem”, wydawane jest w celu możliwości zaprezentowania oryginalnych wyników badań w dziedzinie nauk społecznych. Zakres problematyki obejmuje bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe m.in. w obszarze społecznych uwarunkowań bezpieczeństwa, teorii bezpieczeństwa, bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, inżynierii bezpieczeństwa, bezpieczeństwa prawnego, a także edukacji dla bezpieczeństwa.

szczegóły patrz załączniki:
[PL] Regulamin czasopisma naukowego „Studia nad Bezpieczeństwem”
[ENG] Regulations of academic journal “The study of Security”