Profil czasopisma

Czasopismo Studia nad Bezpieczeństwem jest rocznikiem, które publikuje oryginalne wyniki badań w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie.
Jest to czasopismo Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania, wydawane przez Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach zeszytów naukowych.

Tematyka czasopisma poświęcona jest bezpieczeństwu narodowemu i międzynarodowemu w obszarach: społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa, teoria bezpieczeństwa, bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne, inżynieria bezpieczeństwa, edukacja dla bezpieczeństwa.

Czasopismo ma charakter otwarty, czyli mogą w nim zamieszczać artykuły autorzy z ośrodków krajowych i zagranicznych. Czasopismo może drukować teksty studentów, jeżeli spełniają kryteria artykułu naukowego.


Podstawowe informacje

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
Nr ISSN: 2543-7321


Recenzenci rok 2018-2019

 1. prof. dr hab. Andrzej CIUPIŃSKI (Polska)
 2. prof. dr hab. Jerzy HAUZIŃSKI (Polska)
 3. prof. Jana MÜLLEROVÁ (Słowacja)
 4. prof. Larysa NOVAK-KALYAYEVA, Ph.D. (Ukraina)
 5. prof. Lidia V. SHYNKARUK (Ukraina)
 6. prof. dr hab. Andrzej ŻEBROWSKI (Polska)
 7. dr hab. Lech CHOJNOWSKI (Polska)
 8. dr hab. Krzysztof DRABIK (Polska)
 9. dr hab. Janusz GIERSZEWSKI (Polska)
 10. dr hab. Mirosław KARPIUK (Polska)
 11. dr hab. inż. Jaromir MLYNEK (Słowacja)
 12. dr hab. Izabela NOWICKA (Polska)
 13. dr hab. Andrzej PIECZYWOK (Polska)
 14. dr hab. Józef SADOWSKI (Polska)
 15. dr hab. Aleksandra SKRABACZ (Polska)
 16. dr hab. Bolesław SPRENGEL (Polska)
 17. dr Marek BRYLEW (Polska)

Recenzenci rok 2016-2017

 1. prof. dr hab. Piotr Majer
 2. prof. Jana Mullerowa
 3. prof. zw. dr hab. Witold Pokruszyński
 4. dr hab. prof. nadzw. Andrzej Urbanek
 5. dr hab. prof. nadzw. Bolesław Sprengel
 6. dr hab. prof. nadzw. Janusz Gierszewski
 7. dr hab. prof. nadzw. Józef Sadowski
 8. dr hab. prof. nadzw. Józef Zawadzki
 9. dr hab. prof. nadzw. Mieczysław Koziński
 10. dr hab. prof. nadzw. Mirosław Karpiuk
 11. dr hab. Andrzej Pieczywok
 12. dr hab. inż. Libor Găsperik
 13. dr hab. Jacek Dworzecki
 14. dr hab. Krzysztof Drabik
 15. dr Mirosław Borkowski