O czasopiśmie

Czasopismo Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku pt.: „Studia nad Bezpieczeństwem”, wydawane jest w celu możliwości zaprezentowania oryginalnych wyników badań w dziedzinie nauk społecznych. Zakres problematyki obejmuje bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe m.in. w obszarze społecznych uwarunkowań bezpieczeństwa, teorii bezpieczeństwa, bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, inżynierii bezpieczeństwa, bezpieczeństwa prawnego, a także edukacji dla bezpieczeństwa.

szczegóły patrz załączniki:
[PL] Regulamin-czasopisma-naukowego-„Studia-nad-Bezpieczeństwem”
[ENG] Regulations-of-academic-journal-“The-study-of-Security”