KOMITET NAUKOWY:

Przewodniczący: dr hab. Andrzej URBANEK

Członkowie:

 • dr hab. Lech CHOJNOWSKI – Akademia Pomorska w Słupsku – Polska
 • dr hab. Jacek DWORZECKI – Akademia Pomorska w Słupsku – Polska
 • dr hab. Janusz GIERSZEWSKI – Akademia Pomorska w Słupsku – Polska
 • prof. Wieslaw GREBSKI, PhD – Uniwersytet Stanowy Pensylwanii - USA
 • prof. Masaki ICHINOSE, Ph.D. – Uniwersytet Tokijski – Japonia
 • prof. Mgr. Roman JAŠEK, Ph.D. – Uniwersytet Tomasa Baty w Zlinie – Czechy 
 • dr hab. Dariusz JURUŚ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Polska
 • dr hab. Ryszard KOZŁOWSKI – Akademia Pomorska w Słupsku – Polska
 • dr hab. Larysa NOVAK-KALYAYEVA – Narodowa Akademia Zarządzania Publicznego przy Prezydencie Ukrainy we Lwowie – Ukraina 
 • Assoc. Prof. Elitsa PETROVA, DSc. – Narodowy Uniwersytet Wojskowy – Bułgaria
 • dr hab. Juliusz PIWOWARSKI – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie „Apeiron” – Polska
 • dr hab. Józef SADOWSKI – Akademia Pomorska w Słupsku – Polska
 • dr hab. Magdalena SZULC-BRZOZOWSKA – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Polska
 • prof. Lidiia V. SHYNKARUK – Narodowy Uniwersytet Nauk Przyrodniczych i Środowiskowych Ukrainy – Ukraina
 • dr hab. Jan WADOWSKI – Politechnika Wrocławska – Polska
 • dr Daria BIEŃKOWSKA – Akademia Pomorska w Słupsku – Polska
 • dr Marek BRYLEW – Akademia Pomorska w Słupsku – Polska
 • dr Sylwia GWOŹDZIEWICZ – Międzynarodowy Instytut Innowacji w Warszawie – Polska
 • dr Michalene Eva GREBSKI – Northampton Community College, Monroe Campus – USA
 • doc. Ing. Martin HROMADA, Ph.D., Uniwersytet Tomasa Baty w Zlinie – Czechy 
 • dr Łukasz KISTER – BezpieczneInformacje.pl – Polska
 • dr Marcin OLKIEWICZ – Politechnika Koszalińska – Polska
 • dr inż. Marcin SOSNOWSKI – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie – Polska
 • Roberta MAGALHAES-PINTO, Ph.D. – Brazylia
 • doc. JUDr. Mojmir MAMOJKA, Ph.D. – Akademia Korpusu Policyjnego w Bratysławie – Słowacja

 KOMITET REDAKCYJNY:

Przewodniczący – Redaktor naczelny: dr Aneta Kamińska-Nawrot

Sekretarz: mgr Ewa Czyż

Członkowie:

 • dr Joanna Grubicka
 • dr Agnieszka Sałek-Imińska
 • dr Izabela Szkurłat
 • mgr Robert Czyż
 • mgr Bogusław Jaremczak
 • mgr inż. Mariusz Terebecki

 

PROJEKT OKŁADKI – Mariusz Terebecki