KOMITET NAUKOWY:

Przewodniczący: dr hab. prof. nadzw. Andrzej Urbanek

Członkowie:

 • prof. zw. dr hab. Josef Reitšpís
 • dr hab. prof. nadzw. Jacek Dworzecki
 • dr hab. prof. nadzw. Mieczysław Koziński
 • dr hab. prof. nadzw. Józef Sadowski
 • dr hab. prof. nadzw. AP Samuel Uhrin
 • dr hab. prof. nadzw. Józef Zawadzki
 • dr Tomasz Pączek
 • dr Marek Brylew
 • dr Lech Chojnowski
 • dr Łukasz Kister
 • dr inż Marcin Sosnowski
 • doc. JUDr. Stanislav Križovskỳ, Ph.D.
 • doc. JUDr. Mojmir Mamojka, Ph.D.
 • mgr František Hřebik, Ph.D.

 KOMITET REDAKCYJNY:

Przewodniczący – Redaktor naczelny: dr hab. prof. nadzw. Janusz Gierszewski

Sekretarz: dr Aneta Kamińska-Nawrot

Członkowie:

 • dr Joanna Grubicka
 • dr Sylwia Kosznik-Biernacka
 • dr Adam Kwiatkowski
 • dr Anna Rychły-Lipińska
 • mgr inż. Mariusz Terebecki

 

PROJEKT OKŁADKI – Mariusz Terebecki