Zespół redakcyjny

Przewodnicząca – Redaktor naczelna: dr Aneta Kamińska-Nawrot, aneta.kaminska-nawrot@upsl.edu.pl

Sekretarz: mgr Magdalena Szydłowska, magdalena.szydlowska@upsl.edu.pl

Członkowie:
dr Joanna Grubicka
dr Agnieszka Sałek-Imińska
dr Izabela Szkurłat
mgr Robert Czyż
mgr Bogusław Jaremczak
mgr inż. Mariusz Terebecki

PROJEKT OKŁADKI – Mariusz Terebecki

Wszystkie osoby z komitetu redakcyjnego afiliacja: Uniwersytet Pomorski w Słupsku