Rozpoczęcie prac nad 5 numerem zeszytu

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, iż redakcja czasopisma „Studia nad Bezpieczeństwem”, rozpoczyna prace nad numerem 5 zeszytu.

W związku z powyższym zapraszam wszystkich zainteresowanych do nadsyłania swoich publikacji na adres aneta.kaminska-nawrot@apsl.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do lipca 2020 r.

Jednocześnie bardzo proszę do stosowania się do wymogów edytorskich, które umieszczone są na stronie internetowej.

Wytyczne dla autorów