Rozpoczęcie prac nad 8 numerem zeszytu

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, iż redakcja czasopisma „Studia nad Bezpieczeństwem”, rozpoczyna prace nad numerem 8 zeszytu.

W związku z powyższym zapraszam wszystkich zainteresowanych do nadsyłania swoich publikacji na adres aneta.kaminska-nawrot@upsl.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2024 r.

Jednocześnie bardzo proszę o stosowanie się do wymogów edytorskich, które umieszczone są na stronie internetowej.

Wytyczne dla autorów