Szkurłat, I. (2016). EMIGRACJA A BEZPIECZEŃSTWO (WYBRANE PRZYKŁADY I ASPEKTY). Studia Nad BezpieczeńStwem, (1), 189–200. doi:10.34858/snb.1.2016.010