Szkurłat, Izabela. " EMIGRACJA A BEZPIECZEŃSTWO (WYBRANE PRZYKŁADY I ASPEKTY)." Studia nad Bezpieczeństwem [Online],.1 (2016): 189–200. Web. 25 Oct. 2020