Szkurłat, Izabela. " EMIGRACJA A BEZPIECZEŃSTWO (WYBRANE PRZYKŁADY I ASPEKTY)" Studia nad Bezpieczeństwem [Online], Number 1 (31 October 2016)