Czajkowski, Wojciech, & Jolanta Wąs-Gubała. " BEZPIECZEŃSTWO PERSONALNE W PERSPEKTYWIE KULTUROWEJ." Studia nad Bezpieczeństwem [Online],.2 (2017): 5–16. Web. 25 Oct. 2020