Czajkowski, Wojciech, AND Wąs-Gubała, Jolanta. " BEZPIECZEŃSTWO PERSONALNE W PERSPEKTYWIE KULTUROWEJ" Studia nad Bezpieczeństwem [Online], Number 2 (21 May 2017)