RYCHŁY-LIPIŃSKA, Anna. MODEL BEZPIECZEŃSTWA JEDNOSTKI WE WSPÓŁCZESNYM ZMIENIAJĄCYM SIĘ OTOCZENIU – WSTĘPNE ROZWAŻANIA. Studia nad Bezpieczeństwem, [S.l.], n. 2, p. 33–44, may 2017. ISSN 2543-7321. Available at: <https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/17>. Date accessed: 20 oct. 2020. doi: http://dx.doi.org/10.34858/snb.2.2017.003.