Rychły-Lipińska, A. (2017). MODEL BEZPIECZEŃSTWA JEDNOSTKI WE WSPÓŁCZESNYM ZMIENIAJĄCYM SIĘ OTOCZENIU – WSTĘPNE ROZWAŻANIA. Studia Nad BezpieczeńStwem, (2), 33–44. doi:10.34858/snb.2.2017.003