Rychły-Lipińska, A. 2017 May 21. MODEL BEZPIECZEŃSTWA JEDNOSTKI WE WSPÓŁCZESNYM ZMIENIAJĄCYM SIĘ OTOCZENIU – WSTĘPNE ROZWAŻANIA. Studia nad Bezpieczeństwem. [Online] :2