Rychły-Lipińska, Anna. " MODEL BEZPIECZEŃSTWA JEDNOSTKI WE WSPÓŁCZESNYM ZMIENIAJĄCYM SIĘ OTOCZENIU – WSTĘPNE ROZWAŻANIA." Studia nad Bezpieczeństwem [Online],.2 (2017): 33–44. Web. 25 Oct. 2020