Rychły-Lipińska, Anna. " MODEL BEZPIECZEŃSTWA JEDNOSTKI WE WSPÓŁCZESNYM ZMIENIAJĄCYM SIĘ OTOCZENIU – WSTĘPNE ROZWAŻANIA" Studia nad Bezpieczeństwem [Online], Number 2 (21 May 2017)