Sadowski, J. (2017). CYBERNETYCZNY WYMIAR WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ. Studia Nad BezpieczeńStwem, (2), 57–76. doi:10.34858/snb.2.2017.005