Sadowski, Józef. " CYBERNETYCZNY WYMIAR WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ." Studia nad Bezpieczeństwem [Online],.2 (2017): 57–76. Web. 25 Oct. 2020