Sadowski, Józef. " CYBERNETYCZNY WYMIAR WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ" Studia nad Bezpieczeństwem [Online], Number 2 (21 May 2017)