KOZDROWSKI, Stanisław. METODY I ZAKRES GROMADZENIA DANYCH DO STATYSTYKI POLICYJNEJ W II RZECZYPOSPOLITEJ (1919–1934). Studia nad Bezpieczeństwem, [S.l.], n. 2, p. 77–88, may 2017. ISSN 2543-7321. Available at: <https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/20>. Date accessed: 25 jan. 2021. doi: http://dx.doi.org/10.34858/snb.2.2017.006.