Kozdrowski, S. (2017). METODY I ZAKRES GROMADZENIA DANYCH DO STATYSTYKI POLICYJNEJ W II RZECZYPOSPOLITEJ (1919–1934). Studia Nad BezpieczeńStwem, (2), 77–88. doi:10.34858/snb.2.2017.006