Kozdrowski, Stanisław. " METODY I ZAKRES GROMADZENIA DANYCH DO STATYSTYKI POLICYJNEJ W II RZECZYPOSPOLITEJ (1919–1934)." Studia nad Bezpieczeństwem [Online],.2 (2017): 77–88. Web. 25 Jan. 2021