Kozdrowski, Stanisław. " METODY I ZAKRES GROMADZENIA DANYCH DO STATYSTYKI POLICYJNEJ W II RZECZYPOSPOLITEJ (1919–1934)" Studia nad Bezpieczeństwem [Online], Number 2 (21 May 2017)