Stec, A. (2017). POLSKA I UKRAINA NA TLE ZMIAN W UKŁADZIE GEOPOLITYCZNYM. Studia Nad BezpieczeńStwem, (2), 119–128. doi:10.34858/snb.2.2017.009