Stec, A. 2017 May 21. POLSKA I UKRAINA NA TLE ZMIAN W UKŁADZIE GEOPOLITYCZNYM. Studia nad Bezpieczeństwem. [Online] :2