Stec, Andrzej. " POLSKA I UKRAINA NA TLE ZMIAN W UKŁADZIE GEOPOLITYCZNYM." Studia nad Bezpieczeństwem [Online],.2 (2017): 119–128. Web. 20 Oct. 2020