Stec, Andrzej. " POLSKA I UKRAINA NA TLE ZMIAN W UKŁADZIE GEOPOLITYCZNYM" Studia nad Bezpieczeństwem [Online], Number 2 (21 May 2017)