MATUSKA, Ewa. ZAGROŻENIA PSYCHOSPOŁECZNE ZWIĄZANE Z PRACĄ. Studia nad Bezpieczeństwem, [S.l.], n. 2, p. 129–142, may 2017. ISSN 2543-7321. Available at: <https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/24>. Date accessed: 20 oct. 2020. doi: http://dx.doi.org/10.34858/snb.2.2017.010.