Matuska, Ewa. " ZAGROŻENIA PSYCHOSPOŁECZNE ZWIĄZANE Z PRACĄ." Studia nad Bezpieczeństwem [Online],.2 (2017): 129–142. Web. 25 Oct. 2020