Matuska, Ewa. " ZAGROŻENIA PSYCHOSPOŁECZNE ZWIĄZANE Z PRACĄ" Studia nad Bezpieczeństwem [Online], Number 2 (21 May 2017)