Terebecki, M., & Olkiewicz, M. (2017). JAKOŚĆ ZABEZPIECZEŃ INFORMACJI DETERMINANTĄ ROZWOJU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ. Studia Nad BezpieczeńStwem, (2), 143–162. doi:10.34858/snb.2.2017.011