Gierszewski, J., & Bajorski, B. (2019). BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO. UJĘCIE STATYSTYCZNE I PRAWNE. Studia Nad BezpieczeńStwem, (3), 77-94. doi:10.34858/snb.3.2018.005