Gierszewski, J., & Bajorski, B. 2019 May 22. BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO. UJĘCIE STATYSTYCZNE I PRAWNE. Studia nad Bezpieczeństwem. [Online] :3