Gierszewski, Janusz, AND Bajorski, Bogdan. " BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO. UJĘCIE STATYSTYCZNE I PRAWNE" Studia nad Bezpieczeństwem [Online], Number 3 (22 May 2019)