ZAROBNY, Stanisław. UNIA EUROPEJSKA JAKO AKTOR NOWOCZEŚNIE POJMOWANEGO BEZPIECZEŃSTWA. Studia nad Bezpieczeństwem, [S.l.], n. 3, p. 111-132, may 2019. ISSN 2543-7321. Available at: <https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/37>. Date accessed: 05 dec. 2020. doi: http://dx.doi.org/10.34858/snb.3.2018.007.