Zarobny, S. (2019). UNIA EUROPEJSKA JAKO AKTOR NOWOCZEŚNIE POJMOWANEGO BEZPIECZEŃSTWA. Studia Nad BezpieczeńStwem, (3), 111-132. doi:10.34858/snb.3.2018.007