Zarobny, S. 2019 May 22. UNIA EUROPEJSKA JAKO AKTOR NOWOCZEŚNIE POJMOWANEGO BEZPIECZEŃSTWA. Studia nad Bezpieczeństwem. [Online] :3