Zarobny, Stanisław. " UNIA EUROPEJSKA JAKO AKTOR NOWOCZEŚNIE POJMOWANEGO BEZPIECZEŃSTWA." Studia nad Bezpieczeństwem [Online],.3 (2018): 111-132. Web. 5 Dec. 2020