Zarobny, Stanisław. " UNIA EUROPEJSKA JAKO AKTOR NOWOCZEŚNIE POJMOWANEGO BEZPIECZEŃSTWA" Studia nad Bezpieczeństwem [Online], Number 3 (22 May 2019)