Kruk, M. (2019). PRAWNE ASPEKTY APOLITYCZNOŚCI POLICJI. Studia Nad BezpieczeńStwem, (3), 145-160. doi:10.34858/snb.3.2018.009