Kruk, M. 2019 May 23. PRAWNE ASPEKTY APOLITYCZNOŚCI POLICJI. Studia nad Bezpieczeństwem. [Online] :3