Kruk, Michał. " PRAWNE ASPEKTY APOLITYCZNOŚCI POLICJI." Studia nad Bezpieczeństwem [Online],.3 (2018): 145-160. Web. 20 Sep. 2020