Kruk, Michał. " PRAWNE ASPEKTY APOLITYCZNOŚCI POLICJI" Studia nad Bezpieczeństwem [Online], Number 3 (23 May 2019)