DIEMIENTIEW, Grzegorz; BRZEZIŃSKA, Joanna. REAGOWANIE LUDNOŚCI CYWILNEJ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ W KONTEKŚCIE CZYNNIKÓW PSYCHOLOGICZNYCH. Studia nad Bezpieczeństwem, [S.l.], n. 3, p. 199-218, may 2019. ISSN 2543-7321. Available at: <https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/43>. Date accessed: 05 dec. 2020. doi: http://dx.doi.org/10.34858/snb.3.2018.013.