Diemientiew, G., & Brzezińska, J. (2019). REAGOWANIE LUDNOŚCI CYWILNEJ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ W KONTEKŚCIE CZYNNIKÓW PSYCHOLOGICZNYCH. Studia Nad BezpieczeńStwem, (3), 199-218. doi:10.34858/snb.3.2018.013