Diemientiew, G., & Brzezińska, J. 2019 May 23. REAGOWANIE LUDNOŚCI CYWILNEJ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ W KONTEKŚCIE CZYNNIKÓW PSYCHOLOGICZNYCH. Studia nad Bezpieczeństwem. [Online] :3