Diemientiew, Grzegorz, & Joanna Brzezińska. " REAGOWANIE LUDNOŚCI CYWILNEJ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ W KONTEKŚCIE CZYNNIKÓW PSYCHOLOGICZNYCH." Studia nad Bezpieczeństwem [Online],.3 (2018): 199-218. Web. 5 Dec. 2020