Diemientiew, Grzegorz, AND Brzezińska, Joanna. " REAGOWANIE LUDNOŚCI CYWILNEJ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ W KONTEKŚCIE CZYNNIKÓW PSYCHOLOGICZNYCH" Studia nad Bezpieczeństwem [Online], Number 3 (23 May 2019)