SADOWSKI, Józef. ZAGROŻENIA SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ATAKAMI TERRORYSTYCZNYMI. Studia nad Bezpieczeństwem, [S.l.], n. 4, p. 5-15, june 2020. ISSN 2543-7321. Available at: <https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/45>. Date accessed: 19 oct. 2020. doi: http://dx.doi.org/10.34858/SNB.1.2019.001.