Sadowski, J. (2020). ZAGROŻENIA SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ATAKAMI TERRORYSTYCZNYMI. Studia Nad BezpieczeńStwem, (4), 5-15. doi:10.34858/SNB.1.2019.001