Sadowski, Józef. " ZAGROŻENIA SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ATAKAMI TERRORYSTYCZNYMI." Studia nad Bezpieczeństwem [Online],.4 (2019): 5-15. Web. 20 Oct. 2020