Sadowski, Józef. " ZAGROŻENIA SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ATAKAMI TERRORYSTYCZNYMI" Studia nad Bezpieczeństwem [Online], Number 4 (25 June 2020)